Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med søk etter nye lokaler eller vurdering av løpende leieforhold

Vi kan bistå i hele prosessen, fra avdekking av arealbehov, utforming av kravspesifikasjon og romprogram, til presentasjon av alternativer, og forhandling av leiekontrakt.

Vi har god oversikt over hvilke lokaler som er tilgjengelig i markedet og hva som er en riktig markedspris. Vår markedskunnskap gir deg forhandlingskraft.