Økt utleieaktivitet

Økt utleieaktivitet i noen segmenter

Leiemarkedet i første halvår har vært stabilt, men med økende etterspørsel i noen segmenter. 

– Vi opplever et relativt stabilt leiemarked, men innen lager- og kombinasjonsbygg opplever vi økt aktivitet, sier Cathrin E. Janås hos Q4.

Antall signerte leiekontrakter i første halvår ble 22, noe som er akkurat det samme som i første halvår i 2017. Forskjellen fra fjoråret er imidlertid størrelsen på leiekontraktene. Det har i år vært en del større leiekontrakter, noe som bidrar til å løfte årlig snittleie per kontrakt med rundt 20 prosent. Det er spesielt lager- og logistikklokaler med beliggenhet i nærheten av E-18 som har vært etterspurt.

– Tilgangen på ledige areal har vært lavere enn på flere år og mindre lagerareal har nesten vært umulig å fremskaffe. Det er nå lagerbygg under oppføring blant annet. på Borgeskogen og Linnestad med ferdigstillelse første kvartal 2019. På Borgeskogen 26 har vi nylig leid ut 2.000 kvm, av et nybygg på totalt 5.000 kvm (se vedlagte bilde). I tillegg blir det ledigstilt areal på Borgeskogen i løpet av året, opplyser Janås.

En generell trend i utleiemarkedet er at leietakerne ønsker kortere leiekontrakter, og gjerne avtaler som er oppsigelige.

– Dette kan selvfølgelig være utfordrende når de samtidig ønsker at det skal foretas leietakertilpasninger, sier Janås.

Når det gjelder kontormarkedet, så er gjør leietakernes krav til standard (luft og lys) og arealeffektivitet at nyere lokaler foretrekkes fremfor eldre kontorlokaler.

– Det er derfor mange eldre lokaler som er ledige. Mange mindre virksomheter ønsker også å være i kontorfellesskap med fellesfasiliteter, og bygg med fleksible planløsninger blir vinnerne her. Det er økende fokus rundt energiklasser, og krav til ladestasjoner for el-biler, sier Janås.