Q4 var i fjor største megler utenfor Oslo

Med en omsetning på 32,3 millioner kroner ble Q4 Næringsmegling i fjor landets største næringsmegler utenfor Oslo.

– 2017 ble et meget godt år. Vi befestet vår posisjon som regionens ledende næringsmegler sier daglig leder i Q4 Næringsmegling, Ola Larsen.

Takker for tilliten
Q4 Næringsmegling fikk i 2017 en samlet omsetning på 32,3 millioner kroner. Den gode omsetningen kommer som er resultat av et svært godt transaksjonsmarked, men også et leiemarked med god aktivitet.
– Vi solgte i fjor eiendommer for cirka 1,6 milliarder kroner, noe som er det høyeste volumet vi noen gang har registrert. Generelt opplever vi god etterspørsel etter våre tjenester, noe som selvfølgelig er svært hyggelig, sier Larsen som takker markedet for den store tilliten de velger å vise Q4 Næringsmegling.
– Vi skal være tettest på og kjenne det regionale eiendomsmarkedet best. Kombinert med høy faglig kvalitet skal det gjøre oss til det foretrukne valget for alle som jobber med næringseiendom i vår region, sier Larsen.

God start på 2018
Den gode farten som var i markedet i 2017 fortsetter også inn i 2018. Flere store eiendommer er allerede solgt. Størst av dem var salget av Nygårdsveien 88, en handelseiendom hvor Power er leietaker. Prisantydning var 125 millioner kroner og eiendommen ble solgt nær prisantydning.
– Transaksjonen er den største i Vestfold så langt i år, sier Larsen, som forteller at interessen var god både fra lokale og nasjonale investorer.
Samlet har meglerhuset solgt cirka 40 eiendommer så langt i år, noe som gir et samlet transaksjonsvolum så langt på cirka 700 millioner kroner. Det er omtrent på linje med fjoråret.

Mye i markedet
For øyeblikket har Q4 flere eiendommer i markedet. Samlet prisantydning på det som ligger offisielt ute er på rundt 400 millioner kroner, men mer er på vei ut.
– Vi vant for litt siden oppdraget om salget av to skoleeiendommer i Skien på vegne av Telemark fylkeskommune. Dette var et viktig oppdrag for oss, sier Larsen.
De to eiendommene er Skien videregående skole og Brekkeby videregående skole. Samlet verdivurdering er på knappe 60 millioner kroner.
– Dette er to attraktive utviklingseiendommer. Skien videregående egner seg godt for boligutvikling og vil være attraktivt også for utenbys aktører. Eiendommen er regulert og her kan det bygges rundt 100 nye boliger. Brekkeby-eiendommen kan også være aktuell for boliger, men her kan det også være et alternativ med videre skoledrift, sier Larsen.
En annen eiendom som også selges er det såkalte Sperrekvartalet i Sandefjord sentrum. Eiendommen består av butikk-, handel- og kontorlokaler og har et samlet areal på cirka 3500 kvadratmeter. Prisantydning er på 37 millioner kroner.
– Dette er en spennende eiendom hvor vi så langt har hatt godt med interessenter, sier Larsen.

Tror på godt år
Han forventer at 2018 blir et godt transaksjonsår og viser til at alt ligger til rette for akkurat det.
– Rentene er lave, og selv om mange spår en renteoppgang vil de sannsynligvis være relativt lave i lang tid fremover. Det er mye kapital som leter etter investeringsalternativer og mange søker seg til eiendom. I tillegg er prisene i Oslo-området nå så stive at stadig flere utvider horisonten og ser også utenfor hovedstaden. Da blir de mindre byene som er tett på attraktive, sier Larsen.