Vi har god lokalkunnskap om markedet for utleie av næringseiendom i Vestfold og Telemark og inngående kunnskap om gjeldende markedsvilkår.

Vi har meget god oversikt over tilbuds- og etterspørselssiden etter næringslokaler og er dedikerte og jobber målrettet for å finne gode løsninger både for utleier og leietaker.

Gjennom dette kan vi bidra til å skape verdier for deg som gårdeier.